Top articole

Ghid turistic Florenţa

Capela Rinuccini

Capela Rinuccini (12) (în partea opusă a uşii) este închisă printr-un grilaj de fier şi este decorată cu fresceH care repovestesc viaţa Fecioarei Maria (stânga) şi viaţa Mariei Magdalena (dreapta). Scenele au fost schiţate într-un mod delicat de Giovanni da Milano, unul dintre principalii artişti lombarzi din secolul XIV care a devenit cetăţean al Florenţei. El a căutat să combine solemnitatea stilului medieval cu realitatea pe care o vedea. În spatele altarului se află un superb poliptic gotic.

După sacristie se află un pasaj îngust ce conduce spre Şcoala Lucrărilor Târzii.

Capella dei Medici

Capella dei medici (Capela Medici) (13) – Este închisă dar interiorul este vizibil printr-o fereastră din uşă. Această încântătoare capelă construită de Michelozzo în 1434 conţine un graţios reredos din teracotă smălţuită realizat de Andrea della Robbia. Acesta o reprezintă pe Madonă cu Pruncul cu sfinţi, flancaţi de pilaştrii decoraţi rafinat cu frunze şi surmontaţi de o cornişă împodobită cu heruvimi. Capela mai conţine şi magnificul basorelief al lui Donatello.

Capella maggiore e capelle adiacenti (Sanctuarul şi capelele alăturate) – Cancelaria este flancată de zece capele mici. Capela Giugni (14) conţine mormântul lui Julie Clary, soţia lui Iosif Bonaparte (dreapta) şi mormântul fiicei lor Charlotte Napoleon Bonaparte (stânga). Capela Bardi (15) este decorată cu admirabilele Fresce ale vieţii Sf. Francisc (restaurate) care au fost pictate la cca 1320 de Giotto. El a folosit subiecte pe care le mai pictase în faimoasele sale fresce din basilica din Assisi. În anumite locuri stilul său este în mod particular emotiv – (dreapta) Procesul Focului în prezenţa sultanului (secţiunea superioară) şi viziunile fratelui Augustin şi ale episcopului Guido de Assisi (secţiunea superioară) şi moartea Sfântului Francisc (secţiunea superioară), scene care arată cea mai mare tandreţe şi autodeterminare; (pe altar) o pictură din secolul XIII pe lemn îl descrie pe sfânt înconjurat de mici picturi ale episoadelor din viaţa sa.

Sanctuarul

Sanctuarul (16) este decorat cu fresce care povestesc legenda Adevăratei Cruci într-o minunată manieră vie. Ele au fost pictate în 1380 în stilul gotic târziu de Agnolo Gaddi şi se bazează pe Legenda de Aur. Se spune că Arhanghelul Mihail i-a dat o ramură din copacul înţelepciunii celui de-al treilea fiul al lui Adam şi al Evei, Seth, care a plantat-o la mormântul tatălui său; ramura a crescut şi a devenit copacul din care a fost făcută crucea pe care a fost crucificat Isus.

Frescele din Capela Pulci

Frescele din Capela Pulci (17) au fost pictate la cca 1330 de Bernardo Daddi şi de ucenicii lui – martiriul Sf. Laurenţiu (dreapta) şi Condamnarea şi martiriul Sf. Ştefan (stânga). Statueta din teracotă smălţuită (deasupra altarului) a madonei şi Pruncului între Maria Magdalena şi Sf. Ioan Evanghelistul, este o piesă ornamentală şi foarte colorată care îi este tipică stilului lui Giovanni della Robbia.

Transetto sinistro

Transetto sinistro (Transeptul de nord) – Capela Bardi conţine faimosul Crucifix din lemn de Donatello, o lucrare atât de realistică încât i-a şocat pe o serie de artişti contemporani. Brunelleschi a dorit să egaleze această lucrare când a creat statuia sa din Santa Maria Novella.

Navata sinistra

Navata sinistra (Coridorul de nord) – Mormântul lui Carlo Marsuppin (19), umanistul şi secretarul Republicii Forentine care a murit în 1453, aducând faimă sculptorului său, Desiderio da Settignano după ce acesta i-a sculptat mormântul în 1455 folosind stilul care a fost mai întâi dezvoltat la mormântul lui Leonardo Bruni de Bernardo Rossellino. Lucrarea lui Da Settignano arată în orice caz mult mai sofisticată şi este mai puţin riguroasă.

Lorenzo Ghiberti (mort 1455) şi fiul acestuia, Vittorio, sunt înmormântaţi în partea opusă de cel de-al patrulea stâlp (20).

Mormântul lui Galilei (mort în 1642) a fost construit în secolul XVIII.

Chiostro (Mănăstirea)

Clădirile acestei încântătoare mănăstiri din secolul XIV conduc spre Capela Pazzi (la capăt) şi la muzeul Santa Croce (în partea dreaptă). Galeria din apropiere (stânga), care se întinde pe întreaga lungime a bisericii, conţine un număr mare de pietre de mormânt de diferite tipuri.

Capella dei Pazzi (Capela Pazzi)

Această micuţă capelă, unul dintre cele mai desăvârşite proiecte atribuite lui Brunelleschi, a fost construită pentru Pazzi, care erau principalii rivali ai familiei Medici. Artistul a lucrat la capelă până în 1445, anul de dinainte de moartea sa, dar aceasta nu a fost finalizată până la cca 1460.

Porticul este o reminiscenţă a arcurilor de triumf clasice din cauza arcului central mai înălţat, a coloanelor sale corintice şi a entablaturii sale decorate cu frize cu medalioane şi divizate în patru secţiuni cu pilaştrii înguşti. Uşa centrală din lemn este realizată de Benedetto da Maiano. Micuţa cupolă decorată cu teracotă smălţuită şi medalionul care-l descrie pe Sf. Andrei sunt opera lui Luca della Robbia. Desiderio da Settignano a proiectat putti de pe entablatura externă.

Interiorul este o capodoperă a arhitecturii Renaşterii Florentine datorită proiectului său neobişnuit, cu proporţii maiestuoase, puritatea liniei şi decoraţiilor armonioase. În această capelă Brunelleschi s-a înălţat la perfecţiunea idealului arhitectural pe care îl dovedise deja în vechea sacristie din San Lorenzo (vezi supra).

Forma a fost proiectată în jurul unui pătrat cu un dom central cu nervuri deasupra unor pandantive. Apsa dreptunghiulară este acoperită cu un mic dom circular. Toate caracteristicile arhitecturale – pilaştrii, cornişe, arcuri rotunde şi aplecate, pandantive, baze şi culmi ale domului – sunt accentuate cu griul provenit de la pietra serena care iese în evidenţă pe fondul alb într-o manieră care este considerată în continuare elegantă.

O friză cu heruvimi şi cu miei mistici şi medalioane din teracotă smălţuită de Luca della Robbia îi reprezintă pe Apostoli (pe pereţi) şi Evangheliştii (în pandantive), care au fost realizaţi probabil de Brunelleschi, contribuie la nota de culoare care reduc din austeritatea interiorului armonios.

<< pagini ghid turistic Florenţa >>

Top articole
1 Comment
  1. Reply
    Scarlat Iuliana aprilie 16, 2019 at 6:00 pm

    Multumesc mult pentru acest ghid!

Adăugaţi comentariu

*