Top articole

Ghid turistic Florenţa

Lucările lui Michelangelo

Aici se află patru sculpturi splendide realizate de Michelangelo (intrândul de pe partea stângă). Grupul Bachus beat, însoţit de satiri râzând (realizată între 1497-1499) este o lucrare timpurie care poartă încă influenţele Clasicismului. În faimosul Tondo Pitti, un rondel larg reprezentând-o pe Madona cu Pruncul cu Sf. Ioan, sculptată între 1504 şi 1506 pentru unul dintre membrii familiei Pitti, artistul pare să fi transpus stilul sfumato al lui Leonardo da Vinci în sculptură prin crearea unui relief zgrunţuros. Puternicul bust de marmură al lui Brutus (realizat în 1540) se inspiră din statuile romane. Nefinalizatul David – Apollo (cca 1530) (mai departe de-a lungul zidului) pare să fie capturat la jumătatea drumului dintre mişcare şi imobilitate.

În capătul îndepărtat al sălii se află copii în miniatură după lucrări realizate de Michelangelo, realizate în stil manerist de un număr dintre faimoşii săi contemporani. Aici se află de asemenea diferite lucrări de Baccio Bandinelli, Sansovino şi Rustici.

Lucrările lui Benvenuto Cellini

În contrast cu puterea artistică a lui Michelangelo, lucrările lui Benvenuto Cellini sunt admirate pentru virtuozitate şi delicateţe. Intrândul de pe partea dreaptă conţine u o parte din capodoperele sale. În centrul camerei se află Narcis, realizat din marmură, cu figurile sale delicate şi melancolic, cu linii curbate. Pentru mulţi ani aceasta a fost una dintre statuile din Grădinile Boboli. Aranjate în semicerc în aceeaşi cameră se află statuetele de bronz ale lui Perseu, Mercur, Danae şi fiul ei Perseu şi Minerva cu Jupiter care odinioară umpleau nişele piedestalului care susţinea faimoasa statuie a lui Perseu din Loggia della Signoria.

Pe perete se află placa originală din bronz care decora baza, reprezentându-l pe Perseu eliberând-o pe Andromeda, o lucrare tratată cu gustul caracteristic stilului manerist (linii graţioase, trupuri suple şi elegante, mişcări curgătoare). Bustul de bronz al lui Cosimo I (din 1546) (peretele din partea dreaptă a uşii) este un admirabil portret, cu linii viguros de expresive, inteligenţă şi energie. Decoraţiile de pe armură sunt în întregime din aur. În centrul cercului format din statuile de bronz ale lui Cellini se află o lucrare inspirată de Dante, Onoarea triumfând peste Falsitate unde, prin intermediul muşchilor intens tensionaţi, artistul s-a îngrijit să reprezinte opoziţia de forţe, folosindu-se în acelaşi timp cu pricepere de modelarea blocului de marmură (Falsitatea – Falstaff – are o poziţie fermă, într-o poziţie aproape curbată).

Primul etaj (planul de jos)

Loggia – Loggia găzduieşte lucrări de Giovanni da Bologna, inclusiv Alegoria Arhitecturii în centru şi remarcabile animale din bronz care odinioară împodobeau grotele din grădinile din Villa di Castello (vezi CASTELLO).

Salone dei Consiglio Generale (Sala Consiliului General) – Intrarea prin capătul de sus al scării exterioare. Până secolul trecut această cameră vastă cu tavanul înalt, care are o aparenţă maiestuoasă precum nava unei catedrale a fost divizată în celule pentru prizonieri, construite la sfârşitul secolului XVI.

Dedesubtul bolţii se află o remarcabilă colecţie de lucrări realizate de Donatello, al cărui geniu a dominat Renaşterea Italiană timpurie. Aici se află un mic şi minunat Cupidon din bronz (1). Statuia din marmură a lui David (2) este una dintre primele lucrări ale artistului (realizată în 1409) şi arată o observare realistă care îşi are originile în tradiţiile gotice. Faimosul “Marzocco” (3), leul florentin, a cărui labă stă aşezată pe scutul oraşului a stat timp de mulţi ani în faţa Palazzo Vecchio.

Faimosul David

Faimosul David (4) din bronz este o capodoperă ce datează din perioada mult mai matură a lui Donatello. Adolescentul, împodobit cu o cunună de lauri, este un simbol al speranţei care emană din puterea brută. Stând cu picioarele desfăcute, el arată o poziţie de mândrie detaşată. Splendidul trup, tensionat, dar sculptat în forme delicate, este expresia unui artist care ajunge la înălţimea perfecţiunii. Impunătorul Sf. Gheorghe (5) (în nişa din peretele din capăt) a stat iniţial în exteriorul Orsanmichele. Este o lucrare timpurie (1416) care expune însă anumite trăsături gotice.

Opere din secolul XV

Camera conţine de asemenea un număr de alte lucrări importante din secolul XV. Sfântul Ioan Botezătorul copil (6), realizat de Desiderio da Settignano, unul dintre ci mai iluştrii elevi ai lui Donatello. Delicatele trăsături şi reprezentarea expresiei sunt încărcate de emoţie. Mişcătorul Profil (7), de asemenea al Sf. Ioan Botezătorul copil, are o excepţională calitate de delicateţe. Artistul a învăţat de la maestrul său tehnica schgiacciato – sculptură lăţită gradual, cu un relief uşor.

Delicatul relief al Madonei cu Pruncul şi îngeri (8), plasat în exteriorul încercuirii din pietra serena (9), o compoziţie care expune desăvârşita fineţe şi liniştea plăcută în care profunzimea liniilor ondulate creează o impresie de mişcare armonioasă. Camera conţine de asemenea un număr de lucrări reprezentând Madona şi Pruncul realizate de Luca della Robbia, creatorul uneia dintre cele două faimoase Cantorii, acum în Museo dell’Opera del Duomo (vezi supra) dar care a atins popularitatea în principal prin descoperirea tehnicii teracotei smălţuite pe care el a ridicat-o la formă artistică prin integrarea ei în sculptură. Madona din grădina de trandafiri (10) şi Madona cu măr (11) sunt printre cele mai tinereşti lucrări ale artistului, reprezentări serene ale Fecioarei. Sculptate în basoreliefuri curgătoare şi cu o simplitate graţioasă, acestea ies în evidenţă pe un fundal alb şi albastru, ţinând în braţele sale un Copil Isus descris cu un realism ireal.

Alte opere de secol XV

De-a lungul peretelui de pe partea dreaptă a căii de acces şi a uşii ce dă în camera următoare se află pictura Sf. Ioan Botezătorul pe drum (12) de Francesco da Sangallo şi două panele cvadrifolii reprezentând Sacrificarea lui Isaac, realizate în 1401 pentru concursul organizat pentru a găsi arhitectul ce urma să realizeze uşa de nord a baptisteriului. Aceste panele au fost realizate de câştigător, Lorenzo Ghiberti (13) şi de Brunelleschi (14).

Sala Islamica

Sala Islamica (Sala de artă islamică) – Această cameră este mărturia legăturilor comerciale ale Florenţei cu Orientul Mijlociu. Aceasta conţine carpete, costume şi armament, îmbrăcăminte, ceramică, obiecte din fildeş, dintre care o parte au fost colecţionate de marii duci.

Sala del Podesta

Sala del Podesta (Sala Magistraţilor) – Acesta era locul în care se efectua justiţia. Sala conţine cea mai mare parte a colecţiei extensive care a fost în proprietatea lui Louis Carrand, care era născut la Lyons şi care a lăsat această colecţie moştenire Florenţei, la sfârşitul secolului XIX. Colecţia, care constă în principal din obiecte de artă, este expusă şi celelalte locuri ale palatului.

Sala are o remarcabilă întindere de exponate din email, incluzând o parte din Limoges şi Rhineland datând din secolele XII – XIII (prima vitrină de pe partea stângă), Veneţia secolele XV şi XVI (al doilea grup de vitrine din centru) şi Limoges, care datează din secolele XV-XVI (a patra vitrină de pe partea stângă a uşii). De notat instrumentele chirurgicale folosite în secolul XVI (prima vitrină de pe partea dreaptă a uşii) şi o colecţie de obiecte din oţel – broaşte, chei şi lacăte datând din secolele XV şi XVI. Două cabinete cu vitrine (stânga, în spatele camerei) conţin bijuterii, dintre care o parte datează din perioadele romană şi bizantină. Alte piese sunt bijuterii de argint (în centrul primei vitrine) care au aparţinut odinioară Medicilor.

Prizonierii condamnaţi la moarte îşi petreceau ultimele momente ale vieţii în capelă. Stalurile şi lanternoul central (din secolul XV) au fost transferate din San Miniato al Monte. Sacristia conţine obiecte bisericeşti din aur şi argint.

<< pagini ghid turistic Florenţa >>

Top articole
1 Comment
  1. Reply
    Scarlat Iuliana aprilie 16, 2019 at 6:00 pm

    Multumesc mult pentru acest ghid!

Adăugaţi comentariu

*