Top articole

Ghid turistic Florenţa

Picturile lui Giovanni da Fiesole

Picturile sale sunt caracterizate prin serenitatea lor, prospeţime şi umilinţă. Cu toate că el a fost foarte strâns ataşat de tradiţiile gotice şi din această cauză deseori a lucrat triptice, creând fundale aurii şi folosind un stil preţios în realizarea miniaturilor, el a fost atras şi de noile teorii ale Renaşterii, aşa cum poate fi observat din mai multe lucrări în care figurile sunt realizate într-un sens de umanism şi într-un spaţiu într-o manieră specială pentru a reprezenta perspectiva. Picturile sale de altar şi frescele, în orice caz, sunt adevărate acte de credinţă, impresionând prin misticismul simplu al viziunii şi prin puritatea liniei de culori. În multe cazuri el a lucrat cu ucenicul său, Benozzo Gozzoli şi cu Filippo Lippi şi este deseori dificil să distingi ce a fost de fapt pictat de el.

În faimoasa lucrare Judecata de Apoi (1425) (peretele următor), Fra Angelico combină elementele moştenite de la tradiţiile gotice – culorile aurii, tratarea în detaliu şi cu delicateţe a miniaturilor – cu caracteristici ale spiritului renascentist – sensul perspectivei în descrierea liniilor mormintelor şi compoziţiile semicirculare, realismul dramatic în descrierea mormintelor deschise.

Peste toate, el exprimă o tuşă de misticism în figurile care populează Paradisul. Cei condamnaţi au fost pictaţi de asistenţii lui Fra Angelico. Admirabila serie de mici panele (mai departe, de-a lungul peretelui), ilustrând viaţa lui Hristos, au acoperit odinioară uşa unui cabinet al bisericii (Armadio degli Argenti). Printre scenele descrise (de la stânga la dreapta), în faţa desăvârşitului fundal de clădiri şi peisaje, cele mai reuşite includ Fuga din Egipt, Rugăciunile de pe Muntele Măslinilor, Sărutul lui Iuda şi Arestarea lui Isus. Înalta Fecioară cu Stea (stâlpul următor) este o lucrare care păstrează încă foarte mult din tradiţiile gotice, formând un contrast izbitor cu mişcătoarea Plângere deasupra Trupului lui Hristos (în continuare).

Madona Linaioli

Faimoasa Madona Linaioli (peretele îndepărtat), pictată în 1433, a fost prima lucrare publică a lui Fra Angelico, însărcinată de ghilda comercianţilor de lână pentru a împodobi un tabernacol de marmură. Aceasta demonstrează o evidentă influenţă a lui Masaccio în realizarea structurii trupurilor şi în simţirea spaţiului. Îngerii muzicanţi descrişi pe margini sunt printre cele mai desăvârşite figuri pictate de Fra Angelico. Predela conţine Rugăciunea Sfântului Petru în faţa Sfântului Marcu, Adorarea Magilor şi Martiriul Sf. Marcu.

Unul dintre cele două panele zvelte (spre uşa din faţa stâlpilor) este o remarcabilă miniatură descriind Încoronarea Fecioarei Maria. Urmează apoi magnifica Madonă Annalena, denumită astfel după mănăstirea pentru care a fost pictată, demonstrând de asemenea o tehnică miniaturistă şi folosirea aurului dar deja într-un stil renascentist şi într-un format dreptunghiular cu un peisaj în fundal. Micuţul panel gotic (următorul stâlp) cu două registre descriind Buna Vestire şi Adorarea Magilor care reprezintă de asemenea o capodoperă a picturii miniaturale.

Camera Lavabo

Camera Lavabo (capătul următoarei galerii, pe partea dreaptă) conţine lucrarea lui Fra Angelico Crucificare între Sf. Nicolae de Bari şi Sf. Francisc, care a suferit pagube importante în urma inundaţiilor din 1557. În refectoriul principal (pe partea dreaptă) peretele din faţă este decorat cu o uriaşă frescă de Giovanni Antonio Sogliani descriindu-i pe Sf. Dominic şi fraţii săi călugări hrăniţi de îngeri (1536). Două săli (pe partea cealaltă a Sălii Lavabo) conţin lucrări de Fra Bartolomeo şi Alessio Baldovinetti.

Sala Capitolare

Sala Capitolare (Sala principală) – Sala principală conduce în spatele galeriei din partea opusă a intrării şi conţine un clopot din secolul XV. Acest clopot a fost un simbol anti-Medici, cu toate că a fost folosit pentru a suna chemând lumea să-l învingă pe Savonarola, priorul mănăstirii Sf. Marcu, când acesta a fost arestat în 1498.

Principalul perete al camerei este acoperit cu un imensă şi austeră Crucificare în care Fra Angelico a descris persoane care au fost prezente la evenimentul istoric şi la fondarea sfântului Ordin (Dominican) sau sfinţi care au legătură cu mănăstirea (Sf. Marcu) şi cu familia medici (Cosma şi Damian).

Refettorio piccolo

Refettorio piccolo (Micul refectoriu) – Intrarea prin micul coridor de pe partea stângă a sălii principale. Cina Cea de TainăH realizată de Domenico Ghirlandaio precede o variaţie a aceluiaşi subiect pictat de artist în 1480 în refectoriul din Ognissanti (vezi infra). Cu toate că compoziţia peisajului şi atitudinea apostolilor sunt mai mult decât rigide, detaliile decorative indică prospeţimea inspiraţiei ce era caracteristică artistului.

O altă cameră conţine fragmente din Florenţa centrală.

Primul etaj

Celulele călugărilor sunt decorate cu scene ce portretizează Viaţa lui Hristos şi Viaţa Sfintei Maria şi misterele religiei creştine.

Valoarea artistică a lucrărilor variază depinzând de faptul dacă ele au fost realizate de Fra Angelico sau de către asistenţii acestuia. Aceste fresce au intenţionat să încurajeze contemplaţia meditativă a călugărilor mai mult decât piesele de altar sau tabernacole care impresionează credinţa. Expresia realistă a picturilor este realizată într-un remarcabil stil simplu şi cu o excepţională sobrietate a culorii.

Stând cu faţa spre scară se află o uriaşă Bună Vestire, una dintre capodoperele artistului.

Picturi Fra Angelico

Cele mai rafinate fresce ale lui Fra Angelico includ o proaspătă şi poetică Apariţie a lui Isus în faţa Mariei Magdalena (nr. 1), o altă admirabilă Bună Vestire (nr. 3) în care decorul pustiu şi economia extremă de culori oferă un extraordinar sens de spiritualitate, un Hristos pe Cruce (nr. 4), o Transfigurare (nr. 6), Hristos sfidat (nr. 7), Femeia sfântă la Mormânt (nr. 8), o Încoronare a Fecioarei în care culorile par să fie absorbite de lumină (nr. 9) şi Prezentarea lui Isus în Templu, în care fundalul roşiatic este de fapt un acoperământ sub care culoarea este protejată (nr. 10).

Cele două celule, ocupate odinioară de Savonarola, conţin misa acestuia, rozariul, şiretul său pentru păr, Crucifixul (micul vestibul), cădelniţa sa, un portret realizat de Fra Bartolomeo care a fost transformat.

Revenirea la scară

Celula Sf. Antoninus (nr. 31, imediat la stânga pe coridorul de pe partea dreaptă) conţine masca sa mortuară şi o parte din manuscrisele sale.

Splendida bibliotecă (înainte de a intra în celula de pe partea dreaptă) este o sală strălucitoare şi spaţioasă conţinând trei coridoare cu arcuri elegante şi este una dintre cele mai reuşite lucrări ale lui Michelozzo.

Placa (în apropiere de intrare) marchează locul în care Savonarola a fost arestat în noaptea de 8 aprilie 1498. El a fost executat două luni mai târziu în Piazza della Signoria.

Propria sa celulă (nr. 33) este decorată cu Sărutul lui Iuda, de Fra Angelico. Cele două celule alăturate (numerele 38 şi 39, în capătul din dreapta), care erau folosite de Cosimo cel Bătrân, binefăcătorul mănăstirii, în timpul retragerilor sale religioase, sunt decorate cu Hristos pe Cruce (prima) de Fra Angelico şi o Adorare a Magilor (a doua celulă).

<< pagini ghid turistic Florenţa >>

Top articole
1 Comment
  1. Reply
    Scarlat Iuliana aprilie 16, 2019 at 6:00 pm

    Multumesc mult pentru acest ghid!

Adăugaţi comentariu

*