Top articole

Ghid turistic Florenţa

Poarta Paradisului

Poarta Paradisului a fost restaurată de curând, o copie perfectă fiind pusă în locul acesteia. Uşile sunt acum curate şi arată probabil aşa cum a fost Baptisteriul în 1425. Eventual, ele vor fi acoperite din nou cu o patină, în timp ce originalele restaurate vor fi păstrate în siguranţă în Muzeul Operelor Duomo-ului.

Din vârf spre bază, fiecare registru incluzând uşile din stânga şi din dreapta.
Registrul 1 – Creaţia lui Adam şi a Evei. Căderea în păcatul original. Adam şi Eva alungaţi din Paradis.

Cain şi Abel. Munca pentru realizarea primului om. Sacrificiul lui Cain şi Abel. Cain îl ucide pe Abel. Dumnezeu îl pedepseşte pe Cain.

Registrul 2 – Povestea lui Noe – familia şi animalele sale salvate de potop. Curcubeul trimis ca semn al lui Dumnezeu al înţelegerii cu Noe. Noe şi familia sa oferind sacrificii după ce părăseşte arca. Beţia lui Noe.

Registrul 3 – Esau şi fratele său Iacob – Esau trimis la vânătoare de Isaac. Esau dându-i dreptul său de prim născut lui Iacob. Rebecca avertizându-l pe Iacob. Dumnezeu vorbindu-i Rebecăi. Isaac îi porunceşte lui Esau să meargă la vânătoare. Rebeca îl linişteşte pe Iacob. Isaac este înşelat. Iacob primeşte binecuvântarea de la Isac în locul lui Esau.

Viaţa lui Iosif – (sus în partea dreaptă) Iosif vândut de fratele său; (jos stânga) descoperirea cupei de aur în sacul lui Benjamin; păstrarea cornului după ce Iacob interpretează visul faraonului şi prezice zece ani de greutăţi. Iosif se destăinuieşte fratelui său. Iosif stând pe tron este recunoscut de familia sa.

Registrul 4 – Moise primind Tablele cu Legi, în absenţa evreilor, la poalele muntelui Sinai, căzut în disperare.

Josua şi Căderea Ierihonului; (jos) poporul trecând râul Iordan şi ridicând piatra memoriei.

Registrul 5 – Saul şi David – bătălia împotriva filistinilor condusă de Saul stând într-un car; (jos) David confruntându-se cu Goliat. David îl omoară pe Goliat.

Întâlnirea dintre regele Solomon şi regina din Sheba

Întâlnirea dintre regele Solomon şi regina din Sheba.

Partea înconjurătoare este sculptată cu capete aşezate în medalioane şi cu figurile Profeţilor şi Sibilelor în nişe. Pe uşa din stânga, la aproximativ jumătatea înălţimii spre centru, Ghiberti şi-a făcut autoportretul ca un bărbat chel.

Botezul lui Hristos, de deasupra uşii (mutat în urma restaurării) a fost realizat de Sansovino.

Interiorul – Interiorul baptisteriului (cu un diametru de 25 m) este divin. Zidurile îmbrăcate în marmură, două tipuri de pilaştrii de granit şi coloane, împodobite cu capiteluri corintice, creează o extraordinară impresie de grandoare şi armonie. Interiorul Baptisteriului este caracterizat de zidurile pe două rânduri: cel inferior, cu coloane, şi cel superior cu pilaştrii plasaţi între ferestrele cu vitralii. Suprafaţa este acoperită cu acelaşi material folosit la podea.

Baptisteriul din Florenţa

Poate apărea ca o surpriză să învăţaţi că Baptisteriul din Florenţa conţine mormântul succesorului papei Alexandru al V-lea, Ioan al XXIII-lea, care a murit în 1419. El a fost ales papă de cardinali, dar serioasele probleme şi fuga din roma a avut ca urmare depunerea lui în favoarea lui Martin al V-lea. De abia în secolul XX un nou papă a luat numele de Ioan şi a ocupat tronul Sfântului Petru cu demnitate, intrând în istorie după cel de-al 23-lea papă cu acest nume.

Cea mai strălucită caracteristică, în orice caz, este domul acoperit cu mozaicuri. Se pare că în timpul primei jumătăţi a secolului XIII, lucrătorii de mozaicuri din Veneţia au fost chemaţi să se îngrijească de aceste lucrări. Acest fapt poate explica clarul stil bizantin al unora dintre scene. Artişti florentini, incluzându-l pe Cimabue, au lucrat de asemenea la acest dom. Mozaicurile, aşezate pe un fundal auriu, este proiectat în registre concentrice, acoperind opt secţiuni ale domului. Acestea descriu următoarele scene, deseori într-o minunată manieră de prospeţime.

Judecata de Apoi

Judecata de Apoi (în galben în plan). Marele mozaic Hristos în Maiestate, flancat pe ambele laturi de Înviere şi Moartea cu Raiul şi Iadul, Fecioara Maria cu Sfinţi şi Apostoli şi Îngerii Resurecţiei.
– Geneza (roz pal).
– Diferite coruri de îngeri sau ierarhi celeşti (roz întunecat).
– Viaţa Sfântului Iosif (albastru).
– Viaţa Fecioarei Maria şi Isus (verde deschis).
– Viaţa Sfântului Ioan Botezătorul (verde întunecat).

Rafinatele mozaicuri de marmură, o parte dintre ele cu motive împrumutate din proiectele orientale, formează un pavaj care conduce spre Poarta Paradisului, care era iniţial intrarea principală a baptisteriului, în partea opusă a altarului şi a largii reprezentări a Lui Hristos, descrisă pe dom.

În partea dreaptă a micuţei apse se află mormântul anti-papei Ioan al XXIII-lea, prieten al lui Giovanni di Bicci (tatăl lui Cosimo cel Bătrân). Este o remarcabilă lucrare produsă în 1247 de Donatello, asistat de Michelozzo.

<< pagini ghid turistic Florenţa >>

Top articole
1 Comment
  1. Reply
    Scarlat Iuliana aprilie 16, 2019 at 6:00 pm

    Multumesc mult pentru acest ghid!

Adăugaţi comentariu

*