Ghid turistic Grecia

Ghid turistic Grecia – Ghidul turistic al Greciei în română. Ghidul turistic general al Greciei în limba română cu principalele obiective. Un ghid general al Greciei cu principalele obiective şi localităţi de vizitat. Pentru localităpţi specificie consultaţi ghiduri turistice dedicate.

Introducere istorică

Grecia este o peninsulă extinsă, localizată în porţiunea sudică a Peninsulei Balcanice, având o suprafaţă de 133.000 km2 şi 9.350.000 de locuitori.

Cele mai îndepărtate puncte ale ţării sunt: la extremitatea nordică satul Ormenio, la graniţa greco-bulgară, în extremitatea sudică insula Cavdos, Creta. În estul îndepărtat se află insula Strongyle, lângă Castellorizo şi în vestul îndepărtat insula Othonoioff, Corfu.

Dimensiunile graniţelor greceşti sunt: frontiera greco-albaneză 257,60 km, greco- iugoslavă 244,60 km, greco-bulgară 498 km şi frontiera greco-turcă 215,45 km.

Lungimea totală a frontierei este de 962 km. În mod general, se crede că Grecia este o ţară în interiorul căreia s-a dezvoltat una dintre cele mai vechi civilizaţii şi una dintre cele mai splendide care au înflorit pe pământ (alături de cele egipteană, babiloniană, assiriană, chaldeeană etc.).

Eminenţa grecilor

Eminenţa grecilor, în comparaţie cu celelalte popoare necesită, fără îndoială, unele explicaţii. Din timp în timp, diferiţi istorici, filosofi şi mulţi alţi intelectuali au încercat să dea acestă explicaţie.

Prima teorie, cea umano-geografică, atribuie inteligenţa grecilor climei blânde care era constantă în toate anotimpurile.

Civilizaţia minoică

Cea de-a doua teorie, cea a istoricului Herodot, atribuie civilizaţia grecească penuriei grecilor, aceasta forţându-l pe om să muncească şi să nu trateze cu indolenţă şi incapacitate semnificaţia acumulărilor.

Rapida dispariţie a acestei civilizaţii este atribuită faptului că ţara, în principal cu un relief muntos, nu a oferit posibilitatea unei extinderi teritoriale. Din această cauză, din cele mai vechi timpuri, grecii au fost obligaţi să emigreze, care a avut ca principală consecinţă micşorarea orizontului lor cultural, asocierea cu moravurile şi principiile morale ale popoarelor străine şi deprecierea intelectului lor într-o manieră care să nu-i surprindă pe ceilalţi străini.

Odiseea lui Homer

Odiseea lui Homer reprezintă un arhetip grecesc.

În mod general sa crede că în zilele noastre grecii sunt recunoscuţi ca fiind cei mai vechi locuitori ai Greciei, cu o civilizaţie cu o vechime de peste 6000 de ani, conform rezultatelor săpăturilor arheologice şi cercetărilor geologice care au adus la lumină cea mai veche şi cea mai splendidă civilizaţiei, cea minoică, din creta şi cea miceniană, în Pelopones.

Aceste două civilizaţii au constituit culminarea unei alte (civilizaţii), care a existat cu câteva mii de ani mai devreme (probabil 50.000), ale cărei acumulări şi implementări tehnice şi metode care, până în zilele noastre, în era atomică, provoacă uimire. Putem spune deci că grecii de astăzi sunt descendenţii acestor popoare antice, de la care au adoptat limba şi cultura.

Legenda afirmă că vechii greci au fost pionierii care au contribuit foarte mult la evoluţia spiritului stiinţific universal în toate domeniile:

  • Thales din Milet (640-540 î.Hr) a fost unul dintre cei şapte filosofi ai Greciei antice, fondator al Şcolii Ionice, fiind considerat părintele filosofiei greceşti şi primul implementator al principiilor ştiinţifice în teoria geometriei. El este părintele magnetismului şi electricităţii deoarece a confirmat forţa de atracţie a chihlimbarului şi a altor minerale.
  • Empedokles (495-436 î.Hr) şi Anaxagoras (500-428 î.Hr) au fost cei dintâi care au introdus cercetarea bazată pe experiment în studiul fenomenelor naturale. Anaxagoras a fost primul care a predat dualitatea minţii şi materiei şi a propus ca Spiritul şi Materia să fie principiile fundamentale ale universului.
  • Democrit (460-370 î.Hr) a studiat compoziţia lumii materiale şi probleme care au aprofundat atât de mult acest subiect, încât el este privit în ziua de azi ca fondator al “Teoriei Atomice”.
  • Pitagora (580-490 î.Hr) a fondat o faimoasă şcoală în sudul Italiei. Contribuţia şcolii lui Pitagora la promovarea geometriei, aritmeticii, astronomiei muzicii şi filosofiei a fost excepţională. Pitagoreenii au introdus noţiunea de frumuseţe matematică prin conceptul de “armonie a sferelor divine” şi au fost cei dintâi care au folosit numele de “cosmos”, care reprezenta excepţionala împodobire a universului care ne înconjoară.
  • Platon Atenianul (427-347 î.Hr) a fost un mare filosof, pedagog, politician şi matematician. El a înfiinţat Academia unde a predat el şi elevii săi. La intrarea în Academie era afişată următoarea inscripţie: “să nu intre nimeni care nu cunoaşte geometrie”.
  • Aristotel (384-322 î.Hr) a fost mentorul lui Alexandru cel Mare. Aristotel a predat teoria că cei slabi nu pot pune nimic în practică, dar cei care cred adânc şi necondiţionat într-un ţel pot obţine orice. El este considerat cel mai mare inventator şi învăţat din toate timpurile. Cunoştinţele sale includeau fizică, matematică, astronomie, mecanică, meteorologie, psihologie, zoologie, filosofie, logică, istorie şi toate celelalte discipline umane. El a emis cea dintâi taxonomie despre toate cunoştinţele umane din stiinţă, într-o manieră de succes şi corectă.
  • Aristarchos din Samos (320-230 î.Hr) a fost unul dintre cei mai inovatori astronomi. El a prezentat cu luciditate o imagine a sistemului solar şi a sprijinit cu încredere teoria că soarele rămâne nemişcat şi Pământul execută o mişcare de revoluţie în jurul acestuia.
  • Hipparchos Rhodianul (180-120 î.Hr) este menţionat ca fiind cel mai mare astronom grec, la fel ca Arhimede (287-212 î.Hr) care a fost cel mai mare matematician. Acesta a fost cel dintâi care a descoperit principiile plutirii, declamând entuziast: “daţi-mi un punct de sprijin şi voi mişca Pământul”.
  • Hippocrate din Kos (460-377 î.Hr) este cel mai capabil medic şi cea mai strălucitoare minte medicală din istoria omenirii. El este cunoscut ca părinte al medicinii pentru că a fost fondatorul ştiinţei medicale, respingând toate experimentele neştiinţifice.

Puncte turistice importante în Grecia

Vom menţiona în continuare cele mai importante aşezări turistice, arheologice şi istorice din Grecia, ca şi caracteristicile lor specifice, alături de o scurtă prezentare istorică.

Turism Grecia ghid turistic

Ghid turistic Grecia – Atena

În privinţa etimologiei numelui oraşului Atena s-au purtat multe discuţii. S-a relatat de asemenea că la origine s-ar afla cuvântul anthos (floare) şi numele locale Anthene, Anthele, Anthedon. Oricum, numele oraşului “Athenai” trebuie să semnifice un loc cu flori, din punct de vedere al vegetaţiei, sau o sugerare metaforică a unei culmi.

Câţiva istorici, cum ar fi Athenaios (sofist grec, 160-230 d.Hr[1]) consideră că originea cuvântului este etruscă, reprezentând faptul că oraşul era protejat de zeiţa Atena.

Atena este capitala Greciei. Este nemuritorul oraş al lui Socrate, Platon, Sofocle, Aristide, Temistocle, Solon, Miltiade şi mulţi alţi oameni faimoşi din antichitate. Este leagănul civilizaţiei europene.

Oricum, pe lângă semnificaţia sa istorică, capitala şi locuitorii şi împrejurimile sale, cu cele trei milioane de locuitori sau chiar mai mulţi, constituie un centru intelectual şi artistic, unul dintre cele mai întinse din Mediterana de Est, ca şi un nucleu industrial şi comercial.

Atena este un principal punct de atracţie şi centrul administrativ pentru cea mai mare parte a ţării, a insulelor din Mările Egee şi Ionică. Din Atena se pot face excursii în locurile arheologice, istorice şi turistice din întreaga ţară, folosind toate mijloacele de transport moderne.

Ghid turistic Grecia pagina următoare >>

Aşteptăm părerile şi opiniile dv. pentru acest articol

Adăugaţi comentariu

*