Ghid turistic Atena

Ghid turistic Atena în limba română. Ghid turistic Atena: ARHEOLOGIE – ISTORIE – MONUMENTE – MUZEE – ELEUSIS – SOUNION – KAISSARIANI – DAFNI – MARATONUL ŞI ORAŞUL MODERN. Un ghid turistic al Atenei cu explicaţii pentru principalele obiective turistice. Pas cu pas, monument cu monument, ghid turistic al oraşului Atena în limba română. Adăugăm astfel un nou articol unic în catagoria ghiduri turistice din Blogul Doamenlor.

Etimologia numelui de Atena

Etimologia numelui de Atena este o problemă ce a fost discutată în repetate rânduri. S-a afirmat că provine din cuvântul anthos (floare) şi din numele locale Anthini, Anthili, Anthithon. În orice caz, numele oraşului Atena trebuie să semnifice un loc cu flori, din punct de vedere al vegetaţiei, sau o sugerare metaforică a unei culmi.

Câţiva istorici, cum ar fi Athenaios (sofist grec, 160-230 d.Hr) consideră că originea cuvântului este etruscă, reprezentând faptul că oraşul era protejat de zeiţa Atena.

Atena este capitala Greciei. Este nemuritorul oraş al lui Socrate, Platon, Sofocle, Aristide, Temistocle, Solon, Miltiade şi mulţi alţi oameni faimoşi din antichitate. Este leagănul civilizaţiei europene.

În orice caz, pe lângă semnificaţia sa istorică, capitala şi locuitorii şi împrejurimile sale, cu cele trei milioane de locuitori sau chiar mai mulţi, constituie un centru intelectual şi artistic, fiind unul dintre cele mai întinse din Mediterana de Est, ca şi un nucleu industrial şi comercial.

Atena aparţine privilegiatei clase a oraşelor istorice din antichitate, care şi-a menţinut până în zilele noastre grandoarea numelui său.

Ghid turistic Atena

Atena este un principal punct de atracţie şi centrul administrativ pentru cea mai mare parte a ţării, a insulelor din Mările Egee şi Ionică. Din Atena se pot face excursii în locurile arheologice, istorice şi turistice din întreaga ţară, folosind toate mijloacele de transport moderne.

Pentru sosirea în Atena a turiştilor străini şi a altor turişti, mijloacele de transport sunt organizate după cum urmează:

Principala companie aeriană, cu legături aeriene rapide cu tot confortul modern, conectează Atena cu numeroase oraşe din toate cele cinci continente. Curse regulate maritime şi chiar şi linii oceanice, asigură un transport confortabil spre Grecia din toate porturile lumii. Există de asemenea şi legături terestre cu Grecia pe şosele, via Iugoslavia prin Italia şi via Constantinopole, din Orientul Mijlociu.

Ghid turistic Atena română

Atena oraş istoric

Atena se bucură de privilegiul unei clase de oraşe istorice din antichitate, care până în zilele noastre continuă să îşi menţină gloria propriului nume.

A avut o soartă destul de norocoasă, astfel încât să fie salvată din incendii, cutremure de pământ, exterminarea totală a cetăţenilor săi şi a fost capabilă să se refacă în mod creativ împotriva violenţei şi inumanităţii diferiţilor cuceritori. Atena a rămas astfel vie şi locuită, aproape fără întrerupere, din perioada neolitică şi până în zilele noastre, ceea ce înseamnă 6000 de ani.

Atena leagănul democraţiei

Atena este leagănul democraţiei, a libertăţii politice, a oratoriei, tragediei, comediei şi a artelor clasice, care au fost combinate moderat cu adevărul intrinsec şi cu filosofia dialectică.

Aceste acumulări au fost recunoscute în întreaga lume.

Atena a fost cel dintâi dintre toate oraşele Greciei, “Şcoala Greciei” a lui Pericle, cu o mândrie foarte justificată, expusă în faimosul oratoriu funerar al lui Pericle.

Atena, în cele câteva secole ale zenitului său, a generat cele mai multe interpretări care au continuat să fie expuse în întreaga lume şi au rămas ca idei perpetue ale speciei umane.

Atena, oraşul etern. Leagănul civilizaţiei europene. Viziunea secolelor bizantine. Tragicul oraş al dominaţiei otomane. Capitala statului grec renăscut. Oraşul cosmopolit din timpurile noastre care se extinde înaintea noastră ca o memorie virtuală, ca un fel de realitate impresionantă şi o problemă, atingând porţile sufletelor noastre  şi întipărindu-se adânc în mintea noastră, deoarece în istoria culturii mondiale ocupă o poziţie de frunte. Acestea sunt motivele pentru care omenirea priveşte spre Atena ca la o stea luminoasă, ca la un soare care luminează întunecimea lumii.

Istoria Atenei

Chiar şi în zilele noastre, aflându-ne în faţa ruinelor, suntem mişcaţi până la extaz prin contemplarea unei efervescenţe de tinereţe permanentă. “Trupul a devenit cenuşă, dar numele său trăieşte încă”. Dar nu numai spiritul numelui, dar şi legea moderaţiei şi frumuseţii.

Oraşul, chiar şi în perioada declinului său, a continuat să exercite o enormă influenţă, încât nici un roman nu se considera educat dacă nu studia aici, în timp ce în cercurile aristocratice romane, intelectuale şi militare, era considerat esenţial ca aceştia să trăiască în Atena, chiar şi pentru o perioadă scurtă.

Oameni ca Cicero, Ovidiu, Horaţiu sau Virgil, au acumulat marile lor inspiraţii şi impresii şi experienţele neobişnuite în acest oraş. Politicieni, precum Caesar, Antoniu, Pompei şi Augustus şi-au arătat respectul pentru frumuseţile Atenei. La fel cum în zilele noastre fiecare naţiune creştină are ca punct de reper Ierusalimul sau Roma, tot aşa fiecare naţiune consideră o onoare să se dedice simbolurilor Atenei, fie că este vorba de un templu, stoici sau vreuna dintre porţile de acces.

Toate aceste simboluri au fost foarte bine implementate în inima noastră, în întreaga perioadă de instruire care vizează educaţia clasică şi concentrarea spre mitologie şi istorie, dragostea pentru antichitate şi pentru artele sale, spre admiraţia sa magnifică şi asupra tragediei, toate aceste lucruri izbucnind în mod constant şi abrupt ca un ajutor provenit dintr-o peşteră ascunsă, precum un cântec minunat, care se degajă pentru a imortaliza Atena şi principalele sale obiective, ca de exemplu acropolele, care continuă să constituie “cea mai perfectă imagine al unui meridian al artei clasice, ale căror raze ne luminează şi ne îndrumă şi ne inspiră chiar şi în ziua de azi”.

Oraşul cântat de filosofi

Imnurile care au fost scrise despre acest oraş al luminii sunt tot atât de mari, la fel ca şi cei mai distinşi copii ai săi: Eschil, Temistokle, Socrate, Platon, Xenofon, Pericle, Tucidide, Iktinos, Fidias şi „stele” care s-au distins în filosofie, poezie, politică, strategie şi arte, se va ajunge la mărturiile scrise care au descris iluminarea acestui oraş. Autorii antici, comemoratori ai Evului Mediu, intelectuali şi scriitori din timpul nostru, au scris minunate texte  despre acest oraş, care au rămas ca o mărturie eternă pentru umanitate.

Anticul orator Lisip vorbea despre Atena în termeni elogioşi: “Dacă nu ai văzut Atena eşti un prost. Dacă ai văzut-o fără s-o admiri eşti un măgar. Şi dacă ai părăsit-o din proprie voinţă eşti o cămilă”. Pindar a emis despre Atena câteva versuri care s-au păstrat în memoria umanităţii: “Bogată şi glorioasă Atenă bogată în violete”. Şi vorbele sale s-au transmis de-a lungul secolelor.

Mai târziu, profundul şi cititul împărat bizantin Julian a afirmat despre acest oraş legendar: “Ce ploaie de lacrimi am vărsat atunci când te-am părăsit. Cum mi-am întins mâinile spre acropole, implorând Atena să-l salveze pe sclavul său şi să nu-l părăsească.”. De asemenea, sofistul Livanios din Antiohia a afirmat ar dori să dea orice în schimb numai să poată vedea numai şi “fumul Atenei”.

Stasinopoulos a publicat în 1973 o carte bazată pe o istorie care acoperă viaţa Atenei şi tragedia acestui oraş din antichitate şi până în zilele noastre.

Ghidul Atenei în română

Oraşul- stat Atenian

Centrul şi periferia Statului Atenian era plasat în locul reprezentat de geografia naturală a Aticăi. În mijlocul unei câmpii cu o suprafaţă de 220 km2 se află câteva înălţimi care au lăsat acropolei sceptrul istoriei. Stâncile sale au oferit toate avantajele naturale pentru a se distinge şi pentru a deveni primul oraş planificat în această manieră. Înălţimea sa faţă de nivelul mării este de 152, 10 metrii şi cele două laturi dinspre est şi sud sunt tăiate vertical în pământ, ca nişte ziduri naturale. Latura de nord este de asemenea abruptă şi singura posibilitate de acces este dinspre latura de vest.

În vârful stâncii se află o suprafaţă încadrată aproximativ de un patrulater, care are o latură de 270 m lungime şi o lăţime de 94 m, dar aceste dimensiuni se măresc spre laturile abrupte, atingând astfel o suprafaţă totală de aproximativ 23.000 m2. Astfel, aici putea fi apărată o întreagă aşezare, unde în toate timpurile tulburi se refugia populaţia. Pentru a proteja locuitorii acestei aşezări de sete, existau izvoare subterane, cum ar fi Klepsidra, în partea de nord-vest, ca Asklipios, în partea de sud şi în peştera Aglavros.

Înălţimile Atenei

Înălţimile din apropierea acropolelor nu erau bune de locuit, dar protejau însă populaţia. Dealul Lycebettus este foarte înalt (227,30 m) şi relieful său geologic, cum ar fi vârful ascuţit, îl fac de nelocuit. Vrilesos (cu vârful Tusrkovounis, 338, 60 m) este şi mai înalt., mult mai extins şi nu are nici o suprafaţă plană. Arios Pagos (cu o înălţime de 115 m), Pnyx (109,50 m), în timp ce dealurile Muses (108,80 m) şi Ardittos (133,10 m) sunt mai mici decât acropolele, dar sunt vulnerabile din toate părţile şi nu au izvoare sau fundaţii naturale pentru fortificaţii.

Pentru toate aceste motive, şansa oferită de acropole era cea mai bună şi justificată. Astfel, stânca pustie a devenit piedestalul religios şi artistic al civilizaţiei ateniene din perioada clasică, servind în următoarele secole pentru găzduirea şi organizarea administrativă a Atenei ca oraş şi ca stat. Pe acropole a fost stabilită prima apărare a oraşului. Regele împreună cu armata sa şi cu oficialităţile stăteau aici.

Câmpia Ateniană

În jurul acropolelor se întinde Câmpia Ateniană, “Câmpia Atenienilor”, aşa cum era aceasta denumită în vechile timpuri şi care are o lungime de 22 km şi o lăţime de 15 km. Câmpia Ateniană este delimitată de un lanţ muntos care taie orizontul acesteia la est, nord şi vest. Aceştia sunt munţii Aticii: Hymettus (1027 m altitudine), Penteli (1108,60 m altitudine), Parnitha (1410 m) şi Aigaleos (altitudine 476,40 m). În spatele acestui perimetru format din munţi se află Câmpia Ateniană, care este împărţită în trei câmpii: la est se află Câmpiile Mesogion (145 km2) şi Maraton (28 km2) şi spre vest se află Câmpia Eleusis (100 km2).

Imediat ce călătorul îşi va fixa ochii asupra acropolelor, care pot fi văzute din toate părţile oraşului şi care încoronează oraşul ziua şi noaptea cu frumuseţea lor, ca o diademă pe care o poartă.

Atena a fost lăudată încă din antichitate pentru clima sa. Pe parcursul anului, zilele când soarele nu străluceşte sunt foarte puţine. De fapt ele nu sunt de obicei mai multe de 30. Răsăritul la Atena este divin iar apusul de soare încântă prin nuanţele de roz.

Excursii din Atena

Atena este principalul pol de atracţie şi este locul de unde pleacă excursiile în toate părţile ţării, spre insulele din Marea Egee sau din Marea Ioniană. De asemenea, Atena este punctul de plecare pentru vizitarea locurilor arheologice, istorice şi turistice, cu ajutorul tuturor mijloacelor moderne de transport. Transportul în Atena a fost organizat în întregime pentru a satisface cerinţele turiştilor străini şi ai celorlalţi călători care sosesc în oraş. Importante linii aeriene, cu avioane rapide, moderne şi confortabile, leagă Atena de multe oraşe de pe cinci continente.

Tot aici există un serviciu regulat de transport cu vaporul care asigură efectuarea unor excursii confortabile din Grecia în toate porturile lumii. Printre aceste vapoare există şi câteva vase de linie. Transportul din Grecia este posibil şi pe calea ferată sau pe şosea traversând Iugoslavia, Italia şi prin Istanbul pentru Orientul Apropiat.

Ghid turistic Atena pagina următoare >>

Aşteptăm părerile şi opiniile dv. pentru acest articol

Adăugaţi comentariu

*