Top articole

Combinaţii secrete ale keyboard-ului

Nici nu vă gândiţi câte combinaţii secrete are keyboard-ul. Este vorba de combinaţie de taste care vă pot ajuta enorm în activitatea la calculator. Astfel, folosind aceste combinaţii de taste, vă puteţi creşte rapiditatea comenzilor făcute cu ajutorul keyboard-ului. Este vorba de combinatii de taste care va uşurează munca la calculator, desktop, laptop, notepad. Aceste scurtături de taste sunt prezentate în acest articol pentru sistemul de operare windows. Cu cât reţineţi cu cât cunoaşteţi mai multe combinaţii de taste, cu atât mai repede veţi putea lucra la calculator.

Deşi viteza la tastare este destul de importantă pentru sporirea eficienţei, la fel de importante sunt câteva combinaţii de taste general valabile care vă ajută la editarea textelor. Indiferent dacă vreţi să selectaţi, să copiaţi sau să stergeţi rapid un cuvânt sau un paragraf, este de zece ori mai eficient să apăsaţi pe două sau trei taste decât să bâjbâiţi cu mouse-ul sau cu degetul pe touchpad. Există şanse ca unele dintre scurtăturile de mai jos să nu funcţioneze în toate aplicaţiile. În schimb, cele mai multe dintre ele vă vor ajuta enorm în majoritatea programelor pe care le folosiţi şi în care introduceţi câteva linii de text.

Combinaţii de taste Windows

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură generale.

Apăsați această tastă  Pentru a face aceasta
F1 Afișarea Ajutorului
Ctrl + C (sau Ctrl + Insert) Copierea elementului selectat
Ctrl + X Decuparea elementului selectat
Ctrl + V (sau Shift + Insert) Lipirea elementului selectat
Ctrl + Z Anularea unei acțiuni
Ctrl + Y Refacerea unei acțiuni
Delete (sau Ctrl + D) Ștergerea elementului selectat și mutarea lui în Coșul de reciclare
Shift + Delete Ștergerea elementului selectat fără a-l muta mai întâi în Coșul de reciclare
F2 Redenumirea elementului selectat
Ctrl + Săgeată la dreapta Mutarea cursorului la începutul cuvântului următor
Ctrl + Săgeată la stânga Mutarea cursorului la începutul cuvântului anterior
Ctrl + Săgeată în jos Mutarea cursorului la începutul paragrafului următor
Ctrl + Săgeată în sus Mutarea cursorului la începutul paragrafului anterior
Ctrl + Shift cu o tasta săgeată Selectarea unui bloc de text
Comutarea cu orice tastă săgeată Selectați mai multe elemente într-o fereastră sau pe desktop sau selectați textul dintr-un document
Ctrl cu orice tastă săgeată + bara de spațiu Selectarea mai multor elemente individuale într-o fereastră sau pe desktop
Ctrl + A Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-o fereastră
F3 Căutarea unui fișier sau folder
Alt + Enter Afișarea proprietăților pentru elementului selectat
Alt + F4 Închiderea elementului activ sau ieșirea din programul activ
Alt + bara de spațiu Deschiderea meniului de comenzi rapide pentru fereastra activă
Ctrl + F4 Închiderea documentului activ (în programele care vă permit să aveți mai multe documente deschise simultan)
Alt + Tab Comutarea între elementele deschise
Ctrl + Alt + Tab Utilizarea tastelor săgeată pentru a comuta între elementele deschise
Ctrl + rotița de defilare a mouse-ului Modificarea dimensiunii pictogramelor de pe desktop
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Tab

Parcurgerea programelor de pe bara de activități utilizând Aero Flip 3-D
Ctrl+tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Tab

Utilizarea tastelor săgeată pentru a parcurge programele de pe bara de activități utilizând Aero Flip 3-D
Alt + Esc Parcurgerea elementelor în ordinea în care au fost deschise
F6 Parcurgerea elementelor de pe ecran într-o fereastră sau pe desktop
F4 Afișarea listei din bara de adrese în Windows Explorer
Shift + F10 Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat
Ctrl + Esc Deschiderea meniului Start
Alt + litera subliniată Afișarea meniului corespunzător
Alt + litera subliniată Efectuarea comenzii de meniu (sau a altei comenzi subliniate)
F10 Activarea barei de meniu în programul activ
săgeată spre dreapta Deschiderea meniului următor la dreapta sau deschiderea unui submeniu
Săgeată spre stânga Deschiderea meniului următor la stânga sau închiderea unui submeniu
F5 (sau Ctrl + R) Reîmprospătarea ferestrei active
Alt + Săgeată în sus Vizualizarea folderului cu un nivel mai sus în Windows Explorer
Esc Anularea activității curente
Ctrl + Shift + Esc Deschiderea Managerului de activități
Shift atunci când inserați un CD Împiedicarea redării automate a CD-ului
Alt stânga + Shift Comutarea între limbile de intrare atunci când sunt activate mai multe limbi de intrare
Ctrl+Shift Comutarea între structura de tastatură atunci când sunt activate mai multe structuri de tastatură
Ctrl dreapta sau stânga + Shift Modificarea direcției de citire a textului în limbile cu citire de la dreapta la stânga

Comenzi rapide de la tastatură pentru caseta de dialog

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură ce pot fi utilizate în casetele de dialog.

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Ctrl + Tab Deplasarea înainte prin file
Ctrl + Shift + Tab Deplasarea înapoi prin file
Tab Deplasarea înainte prin opțiuni
Shift + Tab Deplasarea înapoi prin opțiuni
Alt + litera subliniată Efectuarea comenzii (sau selectarea opțiunii) care este utilizată cu acea literă
Enter Înlocuiește clicul cu mouse-ul pentru multe comenzi selectate
Bară de spațiu Bifați sau debifați caseta de selectare dacă opțiunea activă este o casetă de selectare
Tastele săgeți Selectarea unui buton dacă opțiunea activă este un grup de butoane de opțiuni
F1 Afișarea Ajutorului
F4 Afișarea elementelor din lista activă
Backspace Deschiderea unui folder cu un nivel mai sus dacă este selectat un folder în caseta de dialog Salvare ca sau Deschidere

Comenzi rapide de la tastatură pentru tasta siglă Windows

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură care utilizează tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows
Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows
Deschiderea sau închiderea meniului Start.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Pause

Afișarea casetei de dialog Proprietăți de sistem.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ D

Afișarea desktopului.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ M

Minimizarea tuturor ferestrelor.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Shift + M

Restaurarea ferestrelor minimizate pe desktop.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ E

Deschideți Computer.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ F

Căutați computere (în cazul în care vă aflați într-o rețea).
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ L

Blocarea computerului sau comutarea între utilizatori.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ R

Deschiderea casetei de dialog Rulare.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ T

Parcurgerea programelor pe bara de activități.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ număr

Porniți programul fixat în bara de activități în poziția indicată de număr. Dacă programul rulează deja, comutați la acel program.
Shift+tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ număr

Începeți o nouă instanță a programului fixat în bara de activități în poziția indicată de număr.
Ctrl+tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ număr

Comutarea la ultima fereastra activă a programului fixat în bara de activități în poziția indicată de număr.
Alt+tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ număr

Deschiderea listei de acces pentru programul fixat în bara de activități în poziția indicată de număr.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Tab

Parcurgerea programelor de pe bara de activități utilizând Aero Flip 3-D.
Ctrl+tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Tab

Utilizarea tastelor săgeată pentru a parcurge programele de pe bara de activități utilizând Aero Flip 3-D.
Ctrl+tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ B

Comutarea la programul care a afișat un mesaj în zona de notificare.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ bara de spațiu

Previzualizarea desktopului.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ săgeată în sus

Maximizarea ferestrei.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ săgeată la stânga

Maximizați fereastra către partea stângă a ecranului.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ săgeată la dreapta

Maximizați fereastra către partea dreaptă a ecranului.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ săgeată în jos

Minimizați fereastra.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Home

Minimizați toate ferestrele, cu excepția ferestrei active.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Shift + săgeată în sus

Lărgiți fereastra în partea de sus și de jos a ecranului.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ Shift + săgeată la stânga sau la dreapta

Mutați o fereastră de pe un monitor pe altul.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ P

Alegerea unui mod de afișare a prezentării.
tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ G

Parcurgeți gadgeturile.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ U

Deschiderea Centrului Simplificare acces.
Tasta siglă Windows

Imagine a tastei siglă Windows

+ X

Deschideți Centrul Windows pentru mobilitate.

Comenzi rapide de la tastatură pentru Windows Explorer

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Ctrl + N Deschiderea unei ferestre noi
Ctrl + W Închiderea ferestrei curente
Ctrl + Shift + N Crearea unui folder nou
End Afișarea părții de jos a ferestrei active
Home Afișarea părții de sus a ferestrei active
F11 Maximizarea sau minimizarea ferestrei active
Ctrl + punct (.) Rotirea unei imagini în sensul acelor de ceasornic
Ctrl + virgulă (,) Rotirea unei imagini în sensul contrar acelor de ceasornic
Num Lock + asterisc (*) pe tastatura numerică Afișarea tuturor subfolderelor sub folderul selectat
Num Lock + semnul Plus (+) pe tastatura numerică Afișarea conținutului folderului selectat
Num Lock + semnul Minus (-) pe tastatura numerică Restrângerea folderului selectat
Săgeată spre stânga Restrângerea selecției curente (dacă este extinsă) sau selectarea folderului părinte
Alt + Enter Deschiderea casetei de dialog Proprietăți pentru elementul selectat
Alt + P Afișarea panoului de previzualizare
Alt + săgeată la stânga Vizualizarea folderului anterior
Backspace Vizualizarea folderului anterior
săgeată spre dreapta Afișarea selecției curente (dacă este restrânsă) sau selectarea primului subfolder
Alt + săgeată la dreapta Vizualizarea folderului următor
Alt + Săgeată în sus Vizualizarea folderului părinte
Ctrl + Shift + E Afișarea tuturor folderelor deasupra folderului selectat
Ctrl + rotița de defilare a mouse-ului Modificați dimensiunea și aspectul pictogramelor de fișier și folder
Alt + D Selectarea barei de adrese
 Ctrl + E  Selectarea casetei de căutare
 Ctrl + F  Selectarea casetei de căutare

Comenzi rapide de la tastatură pentru bara de activități

Următorul tabel conține comenzi rapide de la tastatură pentru lucrul cu elementele pe bara de activități de pe desktop.

Apăsați această tastă Pentru a face aceasta
Shift + clic pe un buton din bara de activități Deschiderea unui program sau deschiderea rapidă a altei instanțe a unui program
Ctrl + clic pe un buton din bara de activități Deschiderea unui program ca administrator
Shift + clic dreapta pe un buton din bara de activități Afișarea meniului de fereastră pentru program
Shift + clic dreapta pe un buton grupat din bara de activități Afișarea meniului de fereastră pentru grup
Ctrl + clic pe un buton grupat din bara de activități Parcurgerea ferestrelor din grup

Toate aceste comenzi rapide pentru tastatură vă pot ajuta foarte munc la munca la calculator. Utilitatea acestor scurtături o veţi constata pe măsură ce le veţi utiliza. Plus că vă conferă o senzaţie de satisfacţie în munca la calculator.

 

Top articole
Aşteptăm părerile şi opiniile dv. pentru acest articol

Adăugaţi comentariu

*