Angajări Armată – cum se procedează

Angajări Armată sau cum poţi deveni angajat în Armata României. Acesta este titlul articolului pe care îl prezentăm cu mai multe informaţii utile despre modalităţile de angajare în Armata României. Folosim pluralul pentru că sunt mai multe opţiuni. Sunt posibilităţi generale de recrutare sau opţiuni specifice pentru a intra sau promova în Armata României.

Sunt mai multe posibilităţi de angajare în Armata României pe care o să le prezentăm în acest articol. Nu este un articol pentru o anumită perioadă de angajări în armată. Sunt sfaturi generale pentru tinerii şi tinerele care doresc să se angajeze în Armata României.

Angajări Armata României – recrutare

Primul pas pentru angajarea în Armata României este recrutare. Aceasta se realizează prin intermediul Canterelor Militare Regionale. Ficare judeţ, fiecare oraş mare, fiecare sector al Municipiului Bucureşti au centre militare.

Acolo se realizează recrutarea. Iar recrutarea reprezintă primul pas în cariera militară directă pentru persoanele care au absolvit liceul sau care au absolvit o facultate.

Prin intermediul centrelor militare puteţi afla informaţii atât despre posibilitatea angajării în armată cât şi despre locurile disponibile. În principal este vorba de angajarea de soldaţi profesionişti.

Vorbim în primul rând de angajarea ca soldaţi sau gradaţi profesionişti sau soldaţi şi gradaţi voluntari. Există de asemenea şi opţiunea de angajare ca ofiţer, subofiţer sau masitru mulitar voluntar. Aceste posturi sunt scoase la concurs la începutul fiecărui an. Anul 2017 a fost dedicat soldaţilor şi gradaţilor voluntari. În 2018 au fost recrutaţi ofiţeri şi subofiţeri voluntari. Aceste recrutări se fac conform legii rezervistului voluntar. Aceste posturi sunt disponibile doar în cadrul MApN (nu Jandarmi, nu MAI).

Cariera militară

Cetăţenii români pot urma cariera militară în calitate de ofiţer, maistru militar, subofiţer sau soldat/gradat profesionist în activitate, în urma absolvirii unei instituţii de învăţământ superior sau postliceal militar, a unui curs de formare profesională ori program de instruire a soldaţilor/gradaţilor profesionişti.

Absolvenţii de gimnaziu pot opta pentru a deveni elevi la colegiile naţionale militare. După finalizarea studiilor, datorită cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite, absolvenţii colegiilor naţionale militare vor fi admişi în instituţiile de învăţământ superior militar (academii militare) sau vor continua pregătirea în învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari.

Formarea ofiţerilor şi a subofiţerilor în activitate se poate realiza pe două filiere complementare: filiera directă şi filiera indirectă precizează MApN.

Angajări Armată

Foto MApN

Filiera directă

Formarea pe filiera directă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate se realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor universitare de licenţă, respectiv a studiilor postliceale organizate de unităţile/instituţiile de învăţământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi a celor specifice Ministerului Apărării Naţionale.

Filiera indirectă

Formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate presupune parcurgerea şi finalizarea „Cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor/subofiţerilor în activitate” de către absolvenţi ai învăţământului civil (postliceal şi superior), care deţin competenţe şi calificări necesare Ministerului Apărării Naţionale. Recrutarea candidaţilor pentru formarea pe filiera indirectă a personalului militar se face potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Angajări în armată: unde să mă adresez

Pentru a urma cariera militară este necesară parcurgerea succesivă a trei etape: recrutarea, selecția aptitudinală și concursul de admitere sau de repartizare pe post (în cazul candidaților pentru funcțiile de soldat/gradat profesionist).

Primul lucru pe care trebuie să-l facă orice tânăr interesat de profesia militară este acela de a se informa.

Personalul biroului informare-recrutare este pregătit şi chiar nerăbdător să te întâmpine şi să te consilieze, pentru ca tu sa faci alegerea cea mai bună.

Odată recrutat/recrutată, devii candidat, iar drumul spre cariera militară ţi se deschide pas cu pas. Doar de tine depinde până unde vrei şi poţi să ajungi.

Probe la angajarea în armată

Este necesară selecţia aptitudinală la unul dintre cele trei centre zonale de selecţie şi orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Selecţia sau evaluarea aptitudinală se concretizează în examinări specifice şi probe care pot indica dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe

Probe psihologice:

  • test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
  • chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
  • test situaţional (pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.

Probe fizice, care constau în:

  • parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa);
  • probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care ai optat.

Interviu de evaluare finală.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat „Admis” sau „Respins”.

Informaţii recrutare armată

Informaţii despre recrutarea în armată găsiţi AICI. Sau puteţi solicita informaţii despre angajare în armată direct la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar din județul/sectorul în care domiciliezi.

Numere de telefon birouri de recrutare

Potenţialii candidaţi se pot înscrie doar la biroul informare-recrutare din judeţul/sectorul Municipiului Bucureşti de care aparţin cu domiciliul stabil sau unitatea de învățământ militar / unitatea militară la care sunt înmatriculaţi / încadrați.

Numerele de telefon de unde puteţi primi informaţii le găsiţi AICI.

Angajări soldaţi profesionişti

Pe lângă o soldă de 1.500 de lei, viitorii soldaţi vor primi o normă de hrană de 1.000 de lei şi bani de chirie. Candidaţii trebuie să aibă cel puţin zece clase, iar vârsta maximă până la care pot fi admişi este de 50 de ani.

După înscriere, urmează examinarea medicală. Medicii militari specialişti în medicină internă, chirurgie, ortopedie, ORL, neurologie, psihiatrie, dermatologie, boli infecţioase (etc) vor verifica starea de sănătate a candidaţilor. De obicei aceste posturi sunt scoase la concurs până în luna iunie.

Aşteptăm părerile şi opiniile dv. pentru acest articol

Adăugaţi comentariu

*